Birlikhost.net Nedir?

Birlikhost.net Nedir?

Birlikhost tarihine gelirsek yeni yapılanma içeerisinde olan ve Alastyr öncülüğünde doğru noktaları paylaşan bir platform. Bunu biz yaparken herhangi bir beklenti içinde olmadan sizlere bilgi paylaşımında bulunmak için gönüllü kişileriz. Bunun için zaman kavramını tam anlamıyla oluşturamadığından kazançlarını sadece doğruluk adına kullanacaktır. Biz birlikhost sadece hangi alanda durmanız gerektiğini ve çözüm üreten yapıyı iyi hizmetle sunmak için ne yapmamız gerektiğini gösteren bir hosting platformudur.